• تلفن: 45322083-031
  • همراه: 09133013857
  • ایمیل : info@nasajemodern.com

سیاست های اساسی گروه نساجی مدرن پیرامون انواع آستر پرده

سیاست های اساسی گروه نساجی مدرن پیرامون انواع آستر پرده

تکنیکهای جدید

کاهش میزان جذب گردوغبار توسط انواع آسترها با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و تکنیکهای جدید در نساجی

فروش اجناس

فروش اجناس به صورت طاقهای و عدلی جهت امکان خرید توسط تمام پردهسراها در سرتاسر کشور

تحویل فوری

تحویل فوری و سریع اجناس در همان روز ثبت سفارش به باربری ها جهت تحویل به مشتریان

بازپس گیری

بازپس گیری کلیۀ اجناس فرخته شده به مشتری در صورت عدم رضایت مشتری از کیفیت جنس بدون هرگونه بهانه تراشی

کاهش قیمت

کاهش قیمت انواع آستر پردهای جهت کاهش فشار مالی بر مشتریان

کیفیت

ارائه بهترین کیفیت اجناس ارائه شده به بازار پرده ایران

میزان عبور نور

افزایش میزان عبور نور از حریرها بدون کاهش تراکم پارچه های حریر پردهای و بدون کاهش وزن آنها

براق بودن آستر

بالا بردن میزان براق بودن آستر تابیده براق بدون کاهش کیفیت آنها
نسـاجـی مـدرن:

کاهش قیمت انواع آستر پردهای جهت کاهش فشار مالی بر مشتریان

ارائه بهترین کیفیت اجناس ارائه شده به بازار پرده ایران

افزایش میزان عبور نور از حریرها بدون کاهش تراکم پارچه های حریر پردهای و بدون کاهش وزن آنها

بالا بردن میزان براق بودن آستر تابیده براق بدون کاهش کیفیت آنها

کاهش میزان جذب گردوغبار توسط انواع آسترها با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و تکنیکهای جدید در نساجی

فروش اجناس به صورت طاقهای و عدلی جهت امکان خرید توسط تمام پردهسراها در سرتاسر کشور

تحویل فوری و سریع اجناس در همان روز ثبت سفارش به باربری ها جهت تحویل به مشتریان

بازپس گیری کلیۀ اجناس فرخته شده به مشتری در صورت عدم رضایت مشتری از کیفیت جنس بدون هرگونه بهانه تراشی

پشتیبانی آنلاین