آموزش دوختن پرده پذیرایی

 


 آموزش دوختن پرده پذیرایی 

 

تعویض پرده یکی از آسان ترین راه ها برای تغییر دکوراسیون منزل است . شما برای تغییر دکوراسیون منزل به جای هزینه اضافی می توانید با کمی سلیقه و دقت پرده ای جدید برای نقاط مختلف منزلتان بدوزید . در این مقاله به آموزش یک مدل ساده از پرده می پردازیم که بسیاری از پرده های موجود در بازار بر این اساس دوخته شده اند  .


گام اول آموزش دوخت پرده : اندازه گیری دقیق
 
 

برای دوخت پرده ابتدا به اندازه گیری دقیق عرض و طول پنجره می پردازیم . اگر دو طرف دیوار بود ابتدا با متر از یک دیوار تا دیوار دیگر را اندازه می گیریم سپس ارتفاع را از سقف تا کف زمین اندازه گیری می کنیم . اگر پنجره از عرض و از طول کوتاه بود، 10 سانت از طرف چپ و راست هر یک و10 تا 20 سانت از پایین پنجره اضافه می گیریم.

هنگام دوخت پرده اگر بخواهیم پرده را به چوب پرده معمولی وصل کنیم ، 5 سانت از قد پرده کم می کنیم اما اگر بخواهیم چوب پرده معلوم نباشد قد پرده را تغییر نمی دهیم و فقط به سوراخ پایین نوار پرده گیره ها را وصل می کنیم . هنگام دوخت پرده اگر از میل پرده حلقه دار استفاده می کنید ، 8 سانت از قد پرده کم می کنیم .


گام دوم آموزش دوخت پرده : تعیین مقدار پارچه مورد نیاز
 
 

بیشتر پرده های موجود در بازار سه یا دو متر عرض دارند . پارچه های با عرض سه متر ، معمولا عرض شان به قد پرده می افتد ؛ مثلا پرده های حاشیه دار و متراژی که شما خریداری می کنید به اندازه دو برابر و نیم (یا سه برابر برای پارچه های توری) یا دو برابر طول میل پرده است . به بیان دیگر  :

طول پرده : طول پنجره +10 تا 20 سانت اضافه برای پایین پرده

عرض پرده:سه برابر میل پرده + 20 سانت (برای هر طرف پرده 10 سانت)

نکته برای زیر پرده ای به اندازه عرض پنجره به اضافه 10 سانت اضافه از هر طرف در نظر می گیریم.


گام سوم آموزش دوخت پرده : نحوه دوخت پرده پلیسه
 
 

دو روش برای دوخت پرده پلیسه وجود دارد.

در روش اول  :
 
 

ابتدا نوار پرده را دوخته و سپس آن را جمع می کنیم.

در روش دوم  :
 
 

پرده را به شکل پیلی دار می دوزیم . بهترین شکل ممکن برای دوخت پرده به صورت پیلی دار این است که اول نوار پرده را بدوزیم و بعد پیلی ها را ، این حالت برای پرده هایی که پارچه لغزنده دارند مناسب است .

برای دوخت پیلی ها بهتر است اندازه آنها بین 10 تا 15 سانت باشد یعنی از 10 سانت کمتر نباشد و از 15 سانت بیشتر نشود . برای اینکه بدانیم چه تعداد پیلی برای پرده خود بدوزیم عرض پارچه را تقسیم بر اندازه (سانتی متر) پیلی ها می کنیم .

نکته پارچه ای که برای هر پیلی 10 سانت نیاز داریم 30سانتی متر می شود.